bravo-header
Tuyển Nhân viên Bảo hành

Tuyển Nhân viên Bảo hành

30 Tháng Mười Một ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 03 Nhân viên Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2017.

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

30 Tháng Mười Một ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai phần mềm PMS. Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2017.

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

30 Tháng Mười Một ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ 30/11/2017.

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

30 Tháng Mười Một ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 07 Nhân viên Triển khai. Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2017.

Tuyển Nhân viên Công nghệ

Tuyển Nhân viên Công nghệ

30 Tháng Năm ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 01 Nhân viên Công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2017.

  • BRAVO Hà Nội

    16 NV triển khai, 11 NV bảo hành, 05 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 07 NV phát triển sản phẩm, 03 NV kinh doanh, 35 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kỹ thuật, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Phát triển sản phẩm

  • BRAVO Đà Nẵng

    03 NV Bảo hành, 05 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 07 NV Triển khai, 01 NV Công nghệ